• Chúng tôi yêu công việc của mình. Mỗi ngày.

  • Nhân viên là tài sản lớn nhất của chúng tôi

  • Chúng tôi hoạt động như một công ty gia đình

Tại Nutriad, chúng tôi tin rằng nhân viên là tài sản quý giá nhất. Những nhân viên mà niềm đam mê và giá trị cá nhân của họ đã góp phần thúc đẩy năng suất hoạt động của công ty trên toàn thế giới.  Hãy cùng gặp gỡ một số thành viên trong đội ngũ của chúng tôi – những người góp phần tạo dựng nên một Nutriad trên toàn thế giới.