• Trong hoạt động kinh doanh của bạn, năng suất vô cùng quan trọng. Và do đó chúng tôi cũng vậy.

  • Phụ gia thức ăn chăn nuôi của chúng tôi cũng là phụ gia thực phẩm

  • Healthy animals produce healthy food

  • Chúng tôi rất vui được phục vụ bạn hết sức mình. Hoặc hơn 100 lần nữa.

NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực của chúng tôi cung cấp thực phẩm cho hàng tỷ người mỗi ngày. Người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về thực phẩm và phương pháp sản xuất thực phẩm.  Nó thúc đẩy hành vi và cách điều chỉnh tiêu dùng.

Rủi ro ngày càng cao khi thế giới cần thực phẩm an toàn chất lượng cao với giá cả hợp lý. Điều đó liên quan đến mọi nhân viên trong dây chuyền cung cấp. Tại Nutriad, chúng tôi nhận thức rất rõ về thách thức đó.

Bằng cách tập trung vào các sản phẩm và phương pháp mới cho phép sản xuất tiết kiệm chi phí, có trách nhiệm và bền vững đối với vật nuôi, con người và môi trường, chúng tôi đã góp phần giải quyết thách thức hiện nay.

Nutriad: Thuận theo cách thức tự nhiên.

banner-animated-website-Boost your business-our customers-500x150-2017-Vietnamese2